Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Εργο

Έργου

"Στην Πορεια του Αινεια" Project

PIC Interreg III A

Ελλάδα Ιταλία 2000-2006 – Μέτρο 3.2

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Πληροφορίες Έργου

Συνθετική περιγραφή

Επιμέλεια από το Coordinamento SIBA dell’Università del Salento

 

      1. Το έργο “Στην Πορεία του Αινεία” βασίζεται στο μακρινό ταξίδι του μυθικού Ήρωα διαμεσου της Μεσογείου Θάλασσας και επιδιώκει την αξιοποίηση των τόπων και των παραδόσεων της συνοριακής περιοχής της Κεντρικής και Νότιας Πούλιας και της Ελλάδας.

 

      2. Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι:
      - Χρήση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορική, καλλιτεχνική και αρχαιολογική;
      - Ενίσχυση των δράσεων προώθησης του τουρισμού στην περιοχή που καλύπτεται από το έργο;
      - Αύξηση της τουριστικής και πολιτιστικής ζήτησης;
      - Δημιουργία ενός ενιαίου σημείο αναφοράς για τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. 

     

      3. Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

      3.1. Το Κέντρο Αινεία, ένα Κέντρο  πληροφοριών-εκθεσιακό και συντονισμού για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή που επηρεάζεται από το σχέδιο, σημείο αναφοράς για όλη την συνοριακή περιοχή, που βρίσκεται στο Επαρχιακό Μουσείο “Sigismondo Castromediano” του Lecce.

      3.2. Ένα εικονικό Θέατρο 3D, που βρίσκεται στο ίδιο Μουσείο, για στερεοσκοπική και διαδραστικη προβολή τρισδιάστατων μοντέλων, που έγιναν από το Coordinamento SIBA του Πανεπιστημίου του Salento, που αφορούν αρχαιολογικά ευρήματα, χώρους και αρχιτεκτονικές δομές των περιοχών που επιλεγεισαν από το έργο.

      3.3. Τα Μοντέλα 3D: η απόκτηση με χρήση scanner 3D laser, η τρισδιάστατη ανασυγκρότηση και η εικονική αναπαράσταση κάποιων αρχαιολογικών ευρημάτων, χώρων και αρχιτεκτονικών δομών που βρέθηκαν στην περιοχή του Σαλεντο η που φυλάσσονται στο Επαρχιακό Μουσείο “Sigismondo Castromediano” του Lecce, όπως το χάλκινο ειδώλιο που απεικονίζει τον Ερμή, το βάζο (Trozzella messapica) με μαύρες φιγούρες που απεικονίζει τον Ηρακλή στον Κήπο των Εσπερίδων, o Κρατήρας με μαύρες φιγούρες με τον Οδυσσέα που καλεί τον Αχιλλέα στην μάχη κατά των Τρώων και οι Καρυάτιδες του Υπόγειου στο Vaste.
Τα μοντέλα 3D που κατασκευάστηκαν από το SIBA επιτρέπουν τη μελέτη και τη χρήση από απόσταση, multitarget και διαδραστικη, αυτής της κληρονομίας με διάφορα μέσα και εικονικές επισκέψεις. Συγκεκριμένα, η ανασυγκρότηση και η τρισδιάστατη εικονική αναπαράσταση του Υπόγειου του Vaste με τις τέσσερις Καρυάτιδες, τώρα φυλάσσονται χωριστά σε δυο Μουσεία (τρεις στο εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο του Taranto και μια στο επαρχιακό Μουσείο του Lecce), παρουσιάζει την επανένωση και την εικονική επιστροφή αυτών των πολύτιμων αντικειμένων στην επαρχία του Lecce. Η μετεγκατάσταση σε αρχαιολογικούς χώρους και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που κατασκευάστηκαν στο εσωτερικό του αρχαιολογικού Μουσείου του Vaste και στο επαρχιακό Μουσείο του Lecce επιτρέπει την ευρεία χρήση και εις βάθος ενός μεγάλου φάσματος χρηστών και είναι ένα άλλο  στοιχείο για την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού του τόπου.

      3.4. Τα σημεία Αινεία, περιφερειακά στοιχεία του συστήματος πληροφοριών για την τουριστική και πολιτιστική προώθηση στο έδαφος των διαφόρων εταίρων, στις τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη τουριστική συγκέντρωση.

      3.5. Οι τουριστικές διαδρομές, τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) και τα Περιεχόμενα των πολυμέσων που αφορούν τα  εδάφη που επηρεάζονται από το σχέδιο, και που προσφέρουν την ευκαιρία για την απόλαυση της ιστορικής κληρονομιάς, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής και φυσικών πόρων και των υπηρεσιών που επιλέγονται.
Μεταξύ των διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος που αφορούν τα κυριότερα τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, μια θέση κατέχουν αυτά των αρχαιολογικών ειδών, οι βυζαντινές διαδρομές, οι νατουραλιστικές διαδρομές και  οι γαλάζιες διαδρομές στους θαλάσσιους βυθούς και παράκτιες σπηλιές του Salento, έγιναν από την Επαρχία του Lecce και πιο συγκεκριμένα από το Coordinamento SIBA στα πλαίσια του σχεδίου “Στην Πορεία του Αινεία” και στα πλαίσια άλλων σχεδίων που συγχρηματοδοτηθήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς  και το DiSTeBA του Πανεπιστήμιου του Salento.
Διαδρομές, Ενδιαφέροντα σημεία (POI) και Πολυμέσα περιεχόμενα διαθέσιμα σε τρεις γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά και ελληνικά) των εταίρων του έργου και από άλλους ενδιαφερόμενους, που συντονίστηκαν από την επαρχία του Λέτσε και από το SIBA του Πανεπιστημίου του Salento, είναι διαθέσιμα μέσω του Web Portal του έργου  και στους φορητούς (PDA).

      3.6. Οι κάρτες υπηρεσιών: η EneaCard, η AscanioCard (για νέους μέχρι 18 ετών) και η AnchiseCard (για ηλικιωμένους άνω των 60) καθιστούν δυνατή τη χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις υποδομές της “Πορείας”, τα εστιατόρια και τα αλλά δημόσια καταστήματα μέλη η με σύμβαση, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μέσα μεταφοράς, ακόμα και σε εκδηλώσεις, Η κάρτα διατίθεται σε συμβολική τιμή από το Enea Center και τα Enea Point, σε θεσμικούς χώρους, γραφεία ταξιδιών και tour-operators, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και άλλους χώρους του πολιτισμού, ανοικτοί για το κοινό.

      3.7. Το σύστημα πολυμέσων  (Φιγ. ν. 1, 2, 3) περιλαμβάνει:

      3.7.1. Ένα Server Farm εξοπλισμένο με hw και sw υψηλής τεχνολογίας και σύνδεση με σίγουρο Internet και μεγάλης ταχύτητας, στο Coordinamento SIBA του Πανεπιστήμιο του Salento.

      3.7.2. Μια Θεματική Γενική Πύλη της ΕΕ (PTG), που ξεχωρίζει από το λογότυπο του κοινοτικού προγράμματος, για άμεση αναγνώριση, με τον οποίο εστιάζονται οι τουριστικές και πολιτιστικές πληροφορίες του τόπου των εταίρων που εμπλέκονται στο έργο και, δεύτερον, εκείνα των άλλων ενδιαφερόμενων.
      Το Portal, σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι τέλειο στην πρόσβαση κα στην χρήση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την πρόσβαση στα περιεχόμενα Web που συνιστούνται από το W3C, και αναπτύχτηκε σε τρεις γλώσσες, ιταλικά, αγγλικά και ελληνικά, από το Coordinamento SIBA του Πανεπιστημίου του Salento, βασίζεται σε ένα CMS (Content Management System) Ανοιχτού Λογισμικού, τεχνολογίας Plone σε περιβάλλον Zope; είναι εγκατεστημένο πάνω σε server Linux, και διαχειρίζεται από το ίδιο το Coordinamento SIBA και είναι προσιτό στο Web στην διεύθυνση http://eneaportal.unile.it/.
      Το PTG λειτουργεί και σαν συμβουλευτικό του WebGIS; πράγματι το CMS συνδυάζεται με ένα σύστημα GIS. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν συμπεριλαμβανομένης της θέσης στο έδαφος. Είναι δυνατή η συμβουλευση ενός χάρτη ή περισσότερων γεωγραφικών περιοχών, με λειτουργίες zoom in, zoom out και κουρτίνας. Στην γεωγραφική βάση τονίζονται τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (POI) που ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχαιολογικοί χώροι, Gallerie, Εστιατόρια, Σημεία για shopping, κ.τ.λ.). Επιλέγοντας τα ενεργοποιημένα σημεία ενδιαφέροντος έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πολυμέσα. Μελετητές, μανιώδεις και τουρίστες  μπορούν εύκολα να προγραμματίσουν μια επίσκεψη στους ενδιαφερόμενους τόπους και να ικανοποιήσουν την περιέργεια τους.

      3.7.3. Οδηγός πολυμέσων σε φορητό (PDA) “SIBAn@v, βοηθός χρήσης πολυμέσων για την επίσκεψη χώρων και των διαδρομών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε θέση να βοηθήσει τους τουρίστες τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού του δρομολογίου των πολιτιστικών διαδρομών αλλά και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των διαδρομών ή την επίσκεψη σε τοποθεσίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
      Στους τουρίστες παρέχεται ένας φορητός (PDA) στον οποίο έχουν ανεβάσει αποσπάσματα πολυμεσου περιεχομένου από το PTG και το  SIBAn@v, η εφαρμογή του οδηγού των πολυμέσων αναπτύχτηκε σε τρεις γλώσσες  (ιταλικά, αγγλικά και ελληνικά) από το Coordinamento SIBA του Πανεπιστημίου του Salento. Αυτή η εφαρμογή θέτει σε διάθεση την διαβούλευση μιας η περισσότερων γεωγραφικών ζωνών, με δυνατότητα zoom in, zoom out και κουρτίνας. Στην γεωγραφική βάση τονίζονται τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) που ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχαιολογικοί χώροι, Gallerie, Εστιατόρια, Σημεία shopping, κτλ.). Επιλέγοντας τα ενεργοποιημένα σημεία ενδιαφέροντος έχουμε πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες πολυμέσων. Το PDA είναι ενσωματωμένο σε ένα GPS μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε το σημείο χάρτη όταν το θέλουμε: συγκεκριμένα ο χάρτης μπορεί να εστιάζει αυτόματα την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται εκείνη την στιγμή και να δείχνει τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος. Οι οδηγοί πολυμέσων σε φορητούς SIBAn@v είναι διαθέσιμοι  από το Enea Center και τα Enea Point και άλλους θεσμικούς χώρους. Μπορούν επίσης να διατίθεται από γραφεία ταξιδιών και tour-operators, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και άλλους πολιτιστικούς χώρους  ανοιχτοί στο κοινό, από τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία, B&B και εστιατόρια.

      3.7.4. Σταθμοί Authoring, workstation όπου συσκευάζεται ο χάρτης και τα αποσπάσματα πολυμέσων περιεχόμενων από τον PTG για τους φορητούς PDA. Στον σταθμό του authoring έχει τοποθετηθεί μια εφαρμογή GIS που δημιουργήθηκε από το Coordinamento SIBA του Πανεπιστημίου του Salento, ικανή να μετατρέπει σε φορμα PDA τις γαιοαναφορικες πληροφορίες (χαρτογραφική βάση και σημεία ενδιαφέροντος [POI]) της PTG και να δίνη σε κάθε POI την κατάλληλη πολυμέσων πληροφορία. Οι Σταθμοί του Authoring έχουν εγκατασταθεί στο Enea Center και τα Enea Point.

      3.7.5. Totem πολυμέσων, με σύνδεση στο Internet για πρόσβαση στον PTG, και λειτουργία  πληροφοριακού περίπτερου, εγκατεστημένα στο Enea Center και τα Enea Point.

      3.7.6. Κύκλοι επιμόρφωσης για το πολυμεσο πληροφοριακό Σύστημα  (PTG, Authoring και PDA), παρεχόμενοι από το Coordinamento SIBA του Πανεπιστημίου του Salento για τους εταίρους του έργου, και τα οποία μπορούν να απευθύνονται και σε Φορείς, τουριστικές υποδομές και άλλους ενδιαφερόμενους.

      Ολόκληρο το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογίες Open Source και standard πρωτόκολλα επικοινωνίας.
      Προσφέρει στους ενδιαφερόμενους ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για όλες τις ευκαιρίες και ανάγκες που συνδέονται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για την υποστήριξη του τουριστικού και πολιτιστικού τομέα.
      Επιτρέπει στους τουριστικούς οπερατέρ και στους διαχειριστές την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου και στους τουρίστες τον προγραμματισμό και την διαχείριση των διαδρομών τους, έχοντας στην διάθεση τους το Portal Web “Στην Πορεία του Αινεία” αλλά και τον Οδηγό πολυμέσων σε φορητό SIBAn@v, ένα καινοτομικό εργαλείο για την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού, έναν προσωπικό τουριστικό οδηγό τσέπης, ικανό να καθοδηγεί τους τουρίστες στις ομορφιές της Πούλιας και της Ελλάδας.

architettura_gr.jpg 

Φιγουρα 1.  Αρχιτεκτονικη του Συστηματος

 

 PTG_gr.jpg 

Φιγουρα 2.

 

flusso_gr.jpg 

Φιγουρα 3.  Ροη δεδομενων της Πυλης(ΓΘΠ)

 

      4. Οι μελλοντικές εξελίξεις

      Το πληροφοριακό Σύστημα πολυμέσων (PTG, Authoring και PDA), αναπτύσσεται συνεχώς και μπορούν να προστεθούν καινούργια περιεχόμενα και λειτουργίες. Επίσης μπορεί να επεκταθεί σε δημοσίους και ιδιωτικούς Φορείς καθώς και σε άλλους που ενδιαφέρονται για την τουριστική και πολιτιστική προώθηση της κληρονομιάς, των τοπικών υποδομών και των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτές.
      Η καταχώρηση των σημειων ενδιαφέροντος (POI) τα οποία αφορούν οικονομικές οντότητες, όπως υποδομές υποδοχής, εστιατόρια, βιοτέχνες, καταστήματα κτλ., μπορεί να υφίσταται της οικονομικής συμμετοχής  στο έργο (σαν sponsor) με πόσο που θα διευκρινιστεί σε σχέση με τις τιμές της διαφημιστικής αγοράς. Και αυτοί οι νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαθέτουν Οδηγούς πολυμέσων σε φορητό SIBAn@v.
Εάν η απάντηση της αγοράς είναι θετική, είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής σε φορητό SIBAn@v και σε device mobile μεγαλύτερης διάδοσης (κινητά, iphone, smartphone, κτλ.). Είναι δυνατή επίσης και η ανανέωση του SIBAn@v με νέες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα ο υπολογισμός των καλύτερων διαδρομών για την άφιξη στα σημεία ενδιαφέροντος (POI) και η υποβοηθούμενη πλοήγηση GPS για πεζοπορία σε μονοπάτια η με τα μέσα μεταφοράς.

 

      5. Οι εταίροι του έργου, 5 ιταλικοί Φορείς και 7 ελληνικοί, είναι:

 


      5.1. Επιφορτιζόμενος εταίρος από την Επαρχία του Lecce για την προπαρασκευή του εκτελεστικού μέρους του Έργου και την κατασκευή του πληροφορικού Συστήματος πολυμέσων (PTG, Authoring και PDA), των τρισδιάστατων μοντέλων και μερικών πολυμεσων περιεχόμενων, είναι το Coordinamento SIBA του Πανεπιστήμιου του Salento (v. σημεία 3.2, 3.3, 3.5, 3.7).

 

      6. Το συνολικό Budget του έργου είναι Ευρώ 1.000.000,00.

 

Greek translation: Fotios Tsagkanos
© 2008 Coordinamento SIBA Università del Salento


Ενέργειες Εγγράφων

project supporters logos Provincia di Lecce Regione Puglia Italy Greece Interreg III A Greece-Italia